O nama

Misija, vizija i vrednosti

Vizija MIONI je da stalnim razvojem proizvodnih kapaciteta i poboljšavanjem kvaliteta proizvoda, osvoji nova tržišta i postane lider na Balkanu.

Misija MIONI je obezbeđenje proizvoda koji ispunjavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, zahteve zakona i drugih normativnih dokumenata

Vrednosti MIONI su:
 • IZVRSNOST nas čini najboljim
 • INOVATIVNOŠĆU menjamo svet
 • INTEGRITET je duboko usađen u sve što radimo
 • Uvek težimo najvećim DOSTIGNUĆIMA
 • BRIGA O LJUDIMA temelj je našeg uspeha


Utvrđenu viziju MIONI ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:
 • usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja
 • briga o obezbeđenju i adekvatno upravljanje resursima
 • efektivan i efikasan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima ISO 22000:2005, poštujući zakonske propise i standarde
 • liderska uloga rukovodstva u ostvarenju vizije organizacije
 • potpuno uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih proizvodnih i kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije
 • stalno poboljšavanje proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom
 • razvoja uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dodate vrednosti za obe strane
 • dobra proizvođačka i dobra higijenska praksa u prehrambenoj industriji
 • efektivan i efikasan HACCP sistem, prema zahtevima Codex Alimentariusa
Mioni d.o.o. | Selo Ključ | 14242 Mionica | Srbija | Tel. 014 34 23 359 | Fax. 014 34 23 361 | office@mioni.rs